Oldal kiválasztása

TopPlus – kettős préslap megvezetés

A TopPlus® kettős préslap megvezetés garantálja a préserő egyenletes eloszlását a préslapon. Ennek következtében a préslap akár egyenetlen betöltés mellett (amikor több anyag kerül a préskamra egyik oldalába, mint a másikba, mely a gyakorlati használatban gyakorta előfordul) is teljesen stabil marad, nem billen, csavarodik el egyik irányba sem.

Ennek a technológia fejlesztésnek nagy előnye van erősebb, vastagabb, ellenállóbb hulladékok esetén, ahol az anyag nagyobb ellenállást gyakorol a préslapra a préselési folyamat közben.
Nagy mennyiségű hulladékok esetén, ahol a présgép, ezáltal a préslap folyamatos igénybevételnek van kitéve a TopPlus® kettős préslap megvezetés garantálja a hosszú élettartamot.

A préslap megvezetők csúszó sínes megvezetése kíméli a gép vázát és alkatrészeit, elvezeti a préselésből eredő rezgéseket, segíti a préslap könnyű mozgását, mely szintén garancia a hosszú élettartamra.

Egyéb, más gyártók által használt rendszerek:

Torsion-Control-System (TCS) – Csavarodást Szabályzó Rendszer

A TCS rendszer a préslap pozícióját figyeli. Amikor a préslap elér egy bizony mértékű elmozdulást (csavarodást), a gép megállítja a préselési folyamatot és felemeli a préslapot.

A kezelő erről nem kap semmilyen visszajelzést, információt.

Az anyag nem lesz megfelelően tömörítve.

A stabil préslap megvezetés helyett (TopPlus) egy gyenge belső megvezetést használnak a TCS rendszerben, melynek következtében jelentős mennyiségű drága acél felhasználását spórolják meg.

A TCS rendszer hátrányai:

  • Jelentős mennyiségű mechanikai meghibásodás, mivel a préserő túl nagy a gyenge szerkezetnek
  • Nincs présciklus
  • Alacsony bálasűrűség
  • Rövid élettartam

 

Belső megvezetésű préslap

Néhány gyártó a bálázó gépeiben a préslapot egy belső megvezetővel vezeti a belső oldalfalak mentén.

Ez nagy mechanikai igénybevételt okoz a bálázógépben!

Ez a megvezetési technológia az oldalsó megvezetőkre a teljes nyomóerő 2-6 -szorosát fejti azok hosszának függvényében.

A belső megvezetés hátrányai:

  • Nagy mechanikai igénybevétel
  • Alacsony bálasűrűség
  • Rövid élettartam